Silvervägen, eller riksväg 95, skär rakt genom Arjeplogs fjällvärld och vidare in i Norge. Vägen invigdes år 1975 av Sveriges kung Carl XVI Gustav och Norges kung Harald V och är Sveriges enda riksväg över kalfjället. Namnet Silvervägen syftar på de transporter av Silver och bly som skedde från Nasafjäll Silvergruva under Nasafjällsepoken (åren 1635–1659 och 1770–1810).

Det finns många fina vandringar längs Silvervägen i Arjeplogsfjällen. Här tipsar jag om fem favoriter som tar allt mellan 1 timme till en hel dag att genomföra.

#1 PIELJEKAISES TOPPAR

Fjällbjörkens nationalpark och fjället Pieljekaise lämpar sig perfekt för en dagsvandring. Fjället har två toppar på drygt 1 100 meters höjd. Vandringen startar i Jäckvik, 6 mil väster om Arjeplog, och går de första kilometrarna längs Kungsleden. Vid trädgränsen finns en raststuga, och strax efter raststugan viker leden till toppen av från Kungsleden för att fortsätta mot den högre av de två topparna. Och eftersom topparna ligger nära varandra kan den som har energi kvar snedda över till den andra toppen innan vandringen går ner igen. Närmast toppen är det stenigt, men annars är det relativt lättgången terräng. Och utsikten från toppen (och hela vägen upp) är förstås belöningen för mödan.

LÄNGD: Cirka 14 kilometer (tur och retur). TID: 4-5 timmar (eller mer).

STARTPUNKT: Kungsleden-parkeringen mitt i byn Jäckik. Markerad led hela vägen till toppen.

Läs mer om vandringen till fjället Pieljekaises högsta topp.

Pieljekaise
Pieljekaise vid Jäckvik, Silvervägen
Toppen av Pieljekaise

#2 STIEHPALTJÅHKÅ VID POLCIRKELN

Lillviken, eller Stiehpal på samiska, är startpunken för en kort men väldigt belönande vandring upp på lågfjället Stiehpaltjåhkå. Stigen leder hela vägen upp till toppen, men kan vara lite svår att se vid trädgränsen. Från den relativt låga toppen är utsikten 360-grader mot omgivande högfjäll. Det är en perfekt familjevandring och fika kan intas vid den lilla sjön på toppen!

LÄNGD: Drygt 2 km tur och retur. TID: 1 timme, eller den länge tid som du vill stanna och njuta av utsikten från toppen.

STARTPUNKT: Stigen till toppen börjar strax väster om Lillviken (någon kilometer nedanför Vuoggatjålme). Det sitter en skylt vid starten. Det finns parkeringsfickor på båda sidor om vägen som kan nyttjas.

Foto: Grit Martin
Stiehpaltjåhkkå vid Silvervägen
Stiehpaltjåhkkås topp. Foto: Grit Martin

#3 SJÄLBMATJÅHKÅ

Fjället Själbmatjåhå nära Mierkenis och inte långt från norska gränsen ser inte särskilt mycket ut för världen. Inget kan vara mer fel. Vandringen längs toppen bjuder på spännande klippor, berghällar och små sjöar. Och utsikten från toppen är förstklassig. Det finns tre topprösen på fjället. Det största röset – och den högsta punkten – ligger på den södra delen av fjällkammen. Och det är dit du ska vandra för den bästa upplevelsen av fjället. Den här vandringen går delvis utan markerad led. Men eftersom Silvervägen är synlig från större delen av vandringen är det inte någon risk att gå vilse på vandringen.

LÄNGD: Cirka 10 km (tur och retur) till det södra toppröset. TID: 4-5 timmar eller mer.

STARTPUNKT: Gouledisparkeringen eller parkeringsfickan norr om sjön Goueldis. Försök att hitta den markerade leden på södra sidan om väg 95 och följ den någon kilometer. Vik sen av från leden och gå oledat mot toppen och följ sen hela fjällkammen.

Själbmatjåhkå vid Silvervägen
Själbmatjåhkå
Själbmatjåhkå vid Silvervägen
Uppfriskade bad på Själbmatjåhkå
Karta över vandringen till Själbmatjåhkå

#4 NJALLOVARDO OCH RIKSRÖSE nr. 232

Njallovardo ligger precis på norska gränsen, och strax söder om toppen finns riksröse nr 232. Riksrösen är historiska monument i sten som återfinns längs hela gränsen mot Norge. De är byggda med stor noggrannhet och precision långt innan modern teknik fanns tillgänglig. Rösena finns utmärkta på fjällkartan.

Den relativt lättsamma vandringen till Njallovardo sammanfaller inledningsvis med leden till Själbmatjåhkå. Men leden fortsätter sen vidare västerut på andra sidan Själbmatjåhkå ner i dalgången och vidare upp mot Njallovardos topp. Från toppen och riksröset är utsikten vidsträckt i alla riktningar, och i klart väder syns bland annat det säregna fjället Solvågtind i näraliggande Junkerdal på norska sidan. Gå gärna ner till sjön Alep Njalajavvre, där finns en liten fikaplats vid sjöns utlopp. Runda sen sjön och anslut till leden på tillbakavägen.

LÄNGD: 16 kilometer tur och retur till gränsröset. TID: 6 timmar eller mer.

STARTPUNKT: Gouledisparkeringen eller parkeringsfickan norr om sjön Goueldis. Följ den markerade leden förbi Själbmatjåhkå och hela vägen upp på Njallovardo. En kortare väg till toppen går från den norska sidan. Då startar du från parkeringen vid hängbron, någon kilometer in i Norge.

RIksröset på Njallovardo, vid Silvervägen
Riksröse 232

#5 SIELDUTVAGGE OCH JURUNJAVVRE

Det här är en av mina absoluta favoriter när det gäller dagsvandringar i Arjeplogsfjällen. Vandringen startar direkt på kalfjället och det är storslagna vyer redan från start. Vandringen går längs en tydlig och markerad led ner över kalfjället och ner till Sieldutvagge (Sildutdalen) och Sieldutjåhkå. Vid Sieldutjåkken finns en raststuga och ett utedass och på andra sidan hängbron fortsätter leden mot Ikkesjavvre eller ner genom Sieldutdalen till Vuoggatjålme. Jag rekommenderar att vandra längs forsen uppströms mot den turkosfärgade sjön Jurunjavvre.

Vill du göra en längre vandring kan du fortsätta vandringen norrut mot Ikkesjavvre, och kanske göra en övernattning i tält vid fjällvärldens kanske längsta sandstrand.

LÄNGD: 12 km (tur och retur) till hängbron över Siledutjåhkå. TID: 5-6 timmar eller mer.

STARTPUNKT: Guoledisparkeringen. Leden startar direkt vid parkeringen.

Jurunjavvre (Jurunjaure) i Arjeplogsfjällen
Sieldutvagge och den smaragdgröna sjön Jurunjavvre
Sieldutjåhkå i Sildutvagge
Senhöst vid Sieldutjåhkå
Karta till Njallovardo, Själbmatjåhkå och Sieldutvagge

Karta med vandringarna

På kartan här nedanför är vandringarna utmärkta, från Jäckvik och västerut. Använd gärna Naturkartan Norrbotten eller någon annan kartapp i telefonen som hjälp för att hitta när du är ute på vandring. I Arjeplogsfjällen kan lederna ibland vara svåra att se och det finns inte heller alltid skyltar som visar vägen.

Klicka här för google-karta med startpunker.

Leave a Reply

© Gå på tur!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial