Laisälven är en av tre älvar som flyter genom Arjeplogs kommun. Naturen runt Laisälven är unik och på båda sidor om älven breder naturreservatet Laisdalens fjällurskog ut sig. Stora ytor i naturreservatet är fjällnära urskog, orörd av skogsbruket. Mitt i Laisdalens fjällurskogs naturreservat – i väglöst och otillgängligt land – ligger nybygget Delliknäs.

Historien bakom Delliknäs

Historien bakom nybygget i Delliknäs är både fascinerade och imponerande. Den tar sin början år 1892 när hästhandlare Norin i Jörn säljer Delliknäs till Anton Karlsson från Haraliden i Norsjö. Enligt Norin ska där finnas en timrad stuga. Anton och hustrun Amanda lämnar Haraliden för att med sina sex barn skapa ett nytt liv på en plats som de aldrig tidigare besökt. För att ta sig till Delliknäs färdas de 16 mil i väglöst land – med barn, bohag och kreatur.

Ingen vet vilka ord som yttrades när familjen äntligen kommer fram till Dellknäs. Det bostadshus som Norin sagt skulle finnas visade sig vara en nedbrunnen jaktkoja.

Men vad värre är, ”nybygget” ligger ovan odlingsgränsen och är därmed olagligt. Redan 1867 hade staten fastställt en gräns för att freda samernas renbetesland, och Delliknäs ligger på fel sida om gränsen.

För sin överlevnad i Delliknäs behöver familjen bryta odlingsmark, bygga bostadshus åt sig själva och ladugård åt djuren. Det första året delar familjen bostad med kreaturen under tiden som de timrar upp ett nytt hem åt sig och sina barn. Det är svårt att förstå hur familjen klarar livet på en sådan otillgänglig plats. Men med hög arbetsmoral och stor beslutsamhet bygger de under de kommande åren upp ett välmående och självförsörjande fjällhemman. Fjällhemmanet kommer att livnära både dem och flera av deras barns familjer. Och som mest bor det 15 personer i Delliknäs. Det är först långt senare, år 1915, som nybyggarna blir ”frälsta” från den olaga bebyggelsen och får tillstånd att bo kvar. Den sista familjen lämnar fjällhemmanet år 1963.

Delliknäs
Anton och Amandas boningshus

Det är nästan omöjligt att ta till sig vidden av det livsverk Anton och Amanda åstadkom och jag minns ännu den speciella känslan när jag för första gången kom till nybygget. Hur deras livsvillkor och strävsamma liv blev så påtagligt. Det har blivit många fler besök i Delliknäs sen dess.

Vad finns kvar i Delliknäs?

Efter att den sista familjen lämnade Delliknäs kom nybygget, precis som så många andra nybyggen, att förfalla. Men på 1990-talet påbörjade Länsstyrelsen i Norrbotten en restaurering av några av de byggnader som ännu fanns kvar. Anton och Amandas gård med bostadshus, ladugård och bagarstuga återuppbyggdes. Och den första byggnaden som man kommer till i Delliknäs – äldste sonen Karl Emanuels och hans hustru Teklas hus – är öppen för besökare. Det finns övernattningsmöjligheter i den restaurerade ladugården, se Naturkartan för mer information.

Hitta till Delliknäs

Vandringen till Delliknäs startar vid Hästskoforsen i Laisälven, cirka en timmes bilkörning från Arjeplog. Följ väg 95 västerut mot Norge, och vik efter cirka 2 mil av mot det tidigare gruvsamhället Laisvall. Från Laisvall, åk söderut mot Laisvallby. Hästskoforsen ligger söder om Laisvallby, cirka 16 kilometer in efter den så kallade Laisdalenvägen, se karta nedan. Kör längs den grusade Laisdalenvägen tills du kommer till en informationsstavla över Laisdalens fjällurskogs naturreservat på höger sida om vägen och en iordningställd parkeringsplats på vänster sida. Gå längs den smala vägen ner till hängbron över Hästskoforsen.

På andra sidan hängbron börjar stigen till Delliknäs. Vandringen går i lätt uppförslut genom naturreservatets urskog i ungefär 4 kilometer. Räkna med att det tar cirka en timme att vandra upp till Delliknäs från Hästskoforsen.

Packa ryggsäcken med fika och kaffetermos och upplev en dag med natur- och kulturhistoria på en fantastisk plats!

Här kan du läsa om andra vandringar i Arjeplogsfjällen.

Delliknäs
Sonen Karl-Emanuel och hustrun Teklas boningshus
Delliknäs
Delliknäs
Hästskoforsen och start för vandring till Delliknäs

Leave a Reply

© Gå på tur!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial